HEDEFLER ve SONUÇLAR

Engelli bireyler için fiziksel aktivitenin (EFA)' nin bir meslek, bir hizmet ve bir hak olarak gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan "Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivitenin Dünyadaki Gelişimi" konulu program Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin evsahipliğinde yürütülecektir. National Sport Akademi(Bulgaristan), Palacky Üniversitesi (Çek Cumhuriyeti) ve Degli Üniversitesi (İtalya) ortaklığında yürütülecek programda beden eğitimi ve spor alanında yüksek öğrenim gören gençler, EFA konusunda evrensel bir bakış açısı ve çok disiplinli bir yaklaşımla hazırlanmış bir program çerçevesinde bir araya gelerek, bir yandan mesleklerinde özelleşme fırsatına sahip olacak, diğer yandan da Avrupa üniversitelerinden gelen akranları ile kaynaşarak doğrudan bir kültürel değişim programına dahil olacaklardır.

Yurtdışından 15, Türkiye'den 20 öğrencinin katılması beklenen programda, yurtdışından 16, yurt içinden 8 olmak üzere 22 öğretim elemanı ders verecektir. Bir ay sürecek program 124 saat teorik ve 36 saat uygulamalı olmak üzere toplam 160 saat ve 20 ECTS kredidir.

Projenin, öğretim elemanları ve üniversiteler arasında saydamlık sağlayacağı, geleceğe yönelik işbirliği ve ortak projeler hazırlama konusunda motivasyon oluşturacağı ve böylece daha uzun süreleri IP lere ve yüksek lisans programlarına öncülük edeceği düşünülmektedir.