İLETİŞİM

Doç. Dr. Dilara Özer

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Çanakkale

ozerd@comu.edu.tr